gols.jpg

ייעוץ | בוררות | גישור

שלמה יצחקי | עורך דין

292449-P72ULA-263-02.png

עו"ד שלמה יצחקי חבר בלשכת עורכי הדין החל משנת 1987. בוגר משפטים - תואר ראשון - (1986) מאוניברסיטת ת"א ובעל תואר שני - מוסמך - במשפט מסחרי אקזקוטיב (2007) מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון DC.

עו"ד יצחקי הינו מגשר מוסמך.

החל מ 1996 ועד 2018 היה הממונה הראשי על יחסי עבודה במשק וכמנהל היחידה ליחסי עבודה במשרד העבודה. 

במסגרת התפקיד היה רשם ההסכמים הקיבוציים, מתווך, בורר ומגשר בסכסוכי עבודה (קיבוציים) מכוח חוק יישוב סכסוכי עבודה, יוזם של הסדרים מיוחדים לעובדים ומעסיקים לפי חוקי העבודה השונים ועוד.

gols.jpg

הליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים ADR

גישור

הליך מוסכם מתחילתו ועד סופו בין צדדים בעלי סכסוך החפצים  למצוא פתרון לו מחוץ לכותלי ביהמ"ש. לרוב, ובניגוד להליך המשפטי המקשה על חזרה ליחסי עבודה תקינים בין הצדדים, הליך גישור המבוצע בהסכמה הדדית מאפשר לשני הצדדים לפתור את הסכסוך ביניהם בצורה מהירה, קלה, וללא משקעים מיותרים, אשר יפגעו ביחסי העבודה העתידיים

בוררות

הליך בו צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך. ניהול הליך הדומה להליך משפטי, שההשתתפות בו היא לעתים וולונטרית ולעתים נכפית על הצדדים מכוח חוזה, חוק, או שותפות בגוף כלשהו. כיום, מרבית הסדרי הבוררות נקבעים על ידי הצדדים, כגון דרך מינוי הבורר, קביעת הדין המהותי, קביעת סדרי הדין והראיות, שפת הבוררות, מועד פסק הדין ודרך הערעור עליו. עם זאת, הליך הבוררות איננו מנתק את הצורך בבית משפט כדי לבקש סעדים זמניים, לאשר או לבטל פסקי בוררות, לעכב הליכים במידת הצורך ואף לערער במידה ונקבעה שיטת ערעור הכוללת את בית המשפט

מו"מ קיבוצי

מו"מ בין קבוצת עובדים (ארגון עובדים) לבין מעסיק או ארגון מעסיקים. נעשה באופן וולונטרי בין הצדדים, ללא התערבות של צד שלישי. בשיטה זו אין שום החלטה אשר נכפית על הצדדים, אולם קיימת האפשרות שלאחד הצדדים יהיה יתרון על הצד השני כיוון שחוסנו הכלכלי גבוה יותר או שהוא מנוסה יותר בניהול משא ומתן או שכוח המיקוח שלא רב יותר

gols.jpg

תחומי עיסוק