gols.jpg

אודות

עו"ד שלמה יצחקי חבר בלשכת עורכי הדין החל ב 1987. 

עו"ד יצחקי הינו בוגר משפטים – תואר ראשון - (1986) מאוניברסיטת ת"א ובעל תואר שני – מוסמך - במשפט מסחרי אקזקוטיב (2007) מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון.

עו"ד יצחקי הינו מגשר מוסמך.   

עו"ד יצחקי שימש במשך כעשר שנים בפרקטיקה פרטית בעיקר בתחום העבודה ויחסי עבודה. לאחר מכן, כעשרים ושתיים שנה (החל ב 1996) כמנהל היחידה ליחסי עבודה במשרד העבודה וממונה ראשי על יחסי עבודה במשק. 

במסגרת התפקיד היה רשם ההסכמים הקיבוציים; מתווך, בורר ומגשר בסכסוכי עבודה (קיבוציים) מכוח חוק יישוב סכסוכי עבודה; יוזם של הסדרים מיוחדים לעובדים ומעסיקים לפי חוקי העבודה השונים ועוד.

עוד במסגרת התפקיד אישר לרישום עשרות אלפי הסכמים קיבוציים. פעל להוצאת יותר ממאה צווי הרחבה להסכמים קיבוציים בהיקף ארצי ובענפי העבודה השונים. בכללם צו הרחבה להסכם פנסיה חובה;

 ניהל מאות גישורים , תיווכים ובוררויות בסכסוכי עבודה קיבוציים.

 הסדיר מאות צווים מיוחדים לפי חוקי העבודה (חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק הגנת השכר, חוק הסכמים קיבוציים ועוד); פעל להסדרת נושא הכללת פיצויי פיטורים בשכר העבודה (לפי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים) והפרשת הפיצויים לקופות (לפי סעיף 14 לחוק) ובכלל זה הוצאת האישור הכללי לפי סעיף 14.

השתתף בגיבוש חוקי העבודה בשני העשורים האחרונים (ובכלל זה החוק להגברת האכיפה; התיקונים לחוק שכר מינימום; חוק הסכמים קיבוציים; חוק דמי מחלה; חוק הודעה לעובד; חוק הגנת השכר ועוד). במסגרת זו השתתף במאות דיונים בוועדות שרים וועדות כנסת, ועדות ממשלתיות וועדות ציבוריות.

כממונה ראשי על יחסי עבודה פעל עו"ד יצחקי גם במישור הבינ"ל כאשר היה אחראי  לייצוג המדינה (הממשלה) בארגון העבודה הבינ"ל; במסגרת זו היה אחראי לדיווחים שוטפים ובמגע מתמיד עם הארגון; תוך הכרות עם מערכת הדינים של הארגון בתורת אמנות והמלצות; יזם אשרור אמנות הארגון בישראל והתאמת חוקי העבודה בישראל למערכת הנורמות הבינ"ל.

עו"ד יצחקי השתתף במאות סמינרים, ימי עיון וכנסים הן בארץ והן בחו"ל הן כמשתתף והן כמרצה בתחום עולם העבודה, יחסי עבודה וביטחון סוציאלי.

בשל מומחיותו הרבה והמוניטין הרב שצבר בתחום משפט העבודה ויחסי עבודה, נקרא עו"ד יצחקי להרצות פעמים רבות בקורסים לדיני עבודה במוסדות האקדמיים השונים וכן בתוכניות השתלמות ובכנסים שונים.

עו"ד יצחקי מכיר היטב את המערכת המשפטית ומערכת בתי הדין לעבודה. בין יתר תפקידיו, היה חבר בוועדה למינוי רשמים ובוועדה למינוי נציגי ציבור, לבתי הדין לעבודה. כמן כן, ריכז עבור שרי העבודה (החברים בוועדה לבחירת שופטים) את המועמדויות של שופטים לבתי הדין.

עו"ד יצחקי מכיר היטב את המערכת הממשלתית והציבורית ואת המנגנונים השונים בהן ולרבות היכרות קרובה מאוד של  כלל ארגוני העובדים וארגוני המעסיקים במשק.